Art for a Better World / 19. 10 – 30. 11. 2017 / Galerie NTK

Gallery NTK
Technická 6, Prague
open mo-fr 10-18, free entry

www.techlib.cz

Neugarten Exposition - Galerie NTK

Výstava Art For A Better World je pestrým koktejlem namíchaným ze současné malby, novomediálního umění, postmoderní architektury, avantgardní grafiky a historické reklamy. Setkávají se zde feministická performerka a aktivistka (Darina Alster), postmoderní architekt (Michal Gavlas), malíř geometrických kompozic (Vladimír Houdek), novomediální experimentátoři (Aleš Hvízdal a Dmitrij Nikitin), dávno mrtvý avantgardní umělec a architekt (Kroha), manželská dvojice vypalující obrazy do dřeva (Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič), konceptuální ironik (Jan Nálevka) a zanícený monochromní malíř (Neugarten).

Mezi vystavenými díly se otevírá hra vzájemných vztahů, podobností a kontrastů, jejímž pomyslným středem je fenomén utopického ideálu.

 

Monumentální vstup do výstavy tvoří čtyřmetrová plastika koně z dílny Aleše Hvízdala a Dmitrije Nikitina, absolventů ateliéru Supermédia pražské UMPRUM. Jedná se o zrcadlově obrácenou kopii koně z pomníku římského císaře Marka Aurelia. Sochu doprovází videoprojekce dokumentující spektakulární technologický postup její výroby. Hvízdal s Nikitinem využívají k modelování koně průmyslového robota.

Naopak nejmenšími exponáty výstavy jsou drobné expresionistické dřevořezy významného představitele československé avantgardní architektury Jiřího Krohy. Se dřevem pracuje také dvojice Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič. Jejich obrazy a instalace vznikají pomocí techniky pyrografie – vypalování do dřeva. Na obrazech se vrství lidové motivy s odkazy na totalitní ideologie, utopickou architekturu, populární kulturu. Výsledkem jsou surreálné scény mladíků v pionýrských krojích, kteří se vznášejí, létají na pterodaktylech, případně si stříhají plnovousy.

 

Vladimír Houdek patří k nejvýraznějším představitelům současné malby. V roce 2012 získal za svůj inovativní přístup k obrazu Cenu Jindřicha Chalupeckého. Na výstavě Art For A Better World se vedle svých malířských prací prezentuje videem Levitace, které vzniklo ve spolupráci s Hanou Turečkovou. Vizualita videa odkazuje k estetice avantgardní umělecké školy Bauhaus a Oskaru Schlemmerovi.

Michal Neugarten na výstavě reprezentuje radikální uměleckou formu – monochromní malbu, která jde až k samotné podstatě malířského média.

Dalším architektem účastnícím se výstavy je Michal Gavlas. Na výstavě Art For A Better World se představuje svými ranými architektonickými kompozicemi z osmdesátých let. Žádný z vystavených návrhů nebyl nikdy realizován, jde tedy o nesplněné sny mladého nadšeného architekta. Výrazně kultivovaná a autorsky osobitá forma kompozic, která v sobě současně obsahuje esenci dobové postmodernistické estetiky, staví Gavlasovy vizualizace do roviny autonomního uměleckého díla.

 

Darina Alster vystavuje přízračnou instalaci globů vznášejících se v prostoru galerie, která je doplněna záznamem performance tematizující roli ženy-matky ve společnosti. Dalším příspěvkem Dariny Alster je fotografie zachycující mystickou postavu, jejíž tělo je pokryto urbanistickou strukturou. Posledním umělcem zastoupeným na výstavě je Jan Nálevka, který je reprezentován sérií koláží karikujících dokonalý svět kapitalistické spotřeby. Výstavu doplňuje série reklam na americké automobily padesátých let, které v sobě obsahují koncentrovanou dávku ducha “amerického snu”.

 

Curator, Milan Mikuláštík